Συχνές Ερωτήσεις

ΕΡ: Ποιος είναι ο ηγούμενος της μονής Εσφιγμένου; 
ΑΠ: Καθηγούμενος της μονής Εσφιγμένου είναι ο αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος (Γαζέτας).

ΕΡ: Υπάρχουν δύο αδελφότητες της μονής Εσφιγμένου, π.χ. «παλιά» και «νέα», που ερίζουν γι' αυτή;
ΑΠ: Δεν υπάρχουν δύο αδελφότητες για τη μονή Εσφιγμένου, αλλά μόνο μία, όπως και σε κάθε αγιορείτικη μονή. 
Η εσφιγμενίτικη μοναστική αδελφότητα έχει ηγούμενο τον αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίο και είναι πλήρως αναγνωρισμένη από την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και από κάθε κανονική ορθόδοξη Εκκλησία ανά τον κόσμο, αλλά και από την Ελληνική Πολιτεία.

ΕΡ: Η αδελφότητα της μονής Εσφιγμένου βρίσκεται στις Καρυές; Γιατί δεν βρίσκεται στο ιστορικό κτήριο της μονής Εσφιγμένου; 
ΑΠ: Η αδελφότητα της μονής Εσφιγμένου εδρεύει προσωρινά στο αντιπροσωπείο της μονής Εσφιγμένου στις Καρυές, λόγω της συνεχιζόμενης αμέλειας κρατικών υπαλλήλων να λύσουν την κατάληψη του κεντρικού κτηριακού της συγκροτήματος από σχισματικούς. Η αδελφότητα  θα επανέλθει στην παλαιά της έδρα (ιστορικό κτήριο) μόλις λυθεί η κατάληψη.

ΕΡ: Υπάρχει πολυάριθμη παλαιά αδελφότητα της μονής Εσφιγμένου εγκατεστημένη στο ιστορικό οικοδομικό συγκρότημα της μονής, η οποία δεν δέχεται ευρωπαϊκά χρήματα; 
ΑΠ: Εσφιγμενιτική αδελφότητα είναι μόνο μία, η υπό τον ηγούμενο Βαρθολομαίο, και προσωρινά εδρεύει στο εσφιγμενίτικο αντιπροσωπείο, στις Καρυές Αγίου Όρους. Εντός του ιστορικού οικοδομικού συγκροτήματος της μονής μας παραμένουν παρανόμως ως καταληψίες και παρά τη θέληση τής εσφιγμενίτικης αδελφότητας περίπου 35 άτομα, που είναι σχισματικοί, άσχετοι με το Άγιο Όρος και εν μέρει άγνωστοι προς τις αρχές του Αγίου Όρους. Αυτοί κατά καιρούς μέσω των ΜΜΕ ισχυρίζονται πως είναι εσφιγμενίτες μοναχοί, το οποίο είναι αναληθές, και πως δεν δέχονται ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι καν Αγιορείτες και δεν βρίσκονται σε κανενός είδους κοινωνία με το Άγιο Όρος και με την ορθόδοξη Εκκλησία. Επίσης, οι καταληψίες των κτηρίων της μονής Εσφιγμένου ουδέποτε την εκπροσωπούσαν νόμιμα, ώστε να μπορούν ποτέ να αιτηθούν οτιδήποτε εκ μέρους της μονής Εσφιγμένου, πολύ περισσότερο εκ μέρους της να δέχονται ή να αρνούνται εντάξεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα για διάφορα έργα.

ΕΡ: Πώς δικαιολογείται να ονομάζονται καταληψίες κτηρίων της μονής Εσφιγμένου άνθρωποι που βρίσκονται εκεί επί πολλά χρόνια, κάποιοι ακόμη και δεκαετίες; 
ΑΠ: Χαρακτηρίστηκαν έτσι μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο όποιο οι ίδιοι προσέφυγαν εναντίον ολοκλήρου του Αγίου Όρους. Οι αγιορείτικες μονές, τα κτήριά τους, τα κειμήλιά τους κλπ δεν είναι δυνατόν ποτέ να λογιστούν ως προσωπική περιουσία και δικαίωμα συγκεκριμένων ατόμων.

ΕΡ: Όταν η αδελφότητα της μονής Εσφιγμένου εισέλθει στο ιστορικό κτηριακό συγκρότημά της, σκοπεύει να εκδιώξει τους σήμερα εγκαταβιούντες σε αυτό, ιδίως τυχόν ηλικιωμένους ή αρρώστους; 
ΑΠ: Η αδελφότητα της μονής Εσφιγμένου από την πρώτη στιγμή - με δήλωση του μακαριστού καθηγουμένου αρχιμ. Χρυσοστόμου - έχει δηλώσει ακριβώς το αντίθετο. Άλλωστε, και ο νυν καθηγούμενος αρχιμ. Βαρθολομαίος δηλώνει πολλαπλώς ότι δεν επιθυμεί να εξέλθει κανείς του κτηρίου της μονής, αντιθέτως πρέπει να εισέλθει η κανονική και νόμιμη αδελφότητα σε αυτήν, ώστε να εξασκήσει τις υποχρεώσεις και την διακονία της, περιθάλποντας τούς έχοντας ανάγκη.

ΕΡ: Υπάρχουν διαδόσεις πως υφίσταται πολιορκία του ιστορικού κτηρίου της μονής από αστυνομικές δυνάμεις, στερώντας από συνανθρώπους μας, έστω και καταληψίες του κτηρίου αυτού, το νερό, τα τρόφιμα, τα φάρμακα, το ηλ. ρεύμα, την ιατρική περίθαλψη κλπ. Αληθεύον; 
ΑΠ: Όχι, δεν ισχύει τίποτε τέτοιο και κάθε επισκέπτης της περιοχής ευχερώς το διαπιστώνει. Πρόκειται για ψευδείς διαδόσεις προς υποστήριξη τής κατάληψης, οι οποίες διεγείρουν το συναίσθημα και τις οποίες συγκεκριμένοι κύκλοι συστηματικά αναπαράγουν προς δημιουργία εντυπώσεων.

ΕΡ: Υπάρχει ειδική νομοθεσία για το Άγιο Όρος; 
ΑΠ: Ναι. Το Άγιο Όρος αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα της ελληνικής επικράτειας και σε αυτό ισχύει ο Καταστατικός Χάρτης Αγίου Όρους, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο ελληνικό Σύνταγμα, στο άρθρο 105.

ΕΡ: Γιατί μοναχοί της μονής Εσφιγμένου ζητούν χρηματική αποζημίωση από το ελληνικό κράτος; 
ΑΠ: Η αδελφότητα της μονής Εσφιγμένου δικαιούται να βρίσκεται εγκατεστημένη στην ιστορική της έδρα, όπως όλες οι αγιορείτικες αδελφότητες. Από πράξεις και παραλείψεις της ελληνικής πολιτείας, στερείται την ιστορική της έδρα (όπως και άλλα κτήριά της). Με τη σχετική αγωγή εναντίον του Δημοσίου, του οποίου υπάλληλοι εμπράκτως παρανομούν αμελώντας να εκτελέσουν αποφάσεις του αυτοδιοίκητου Αγίου Όρους και της ελληνικής Δικαιοσύνης, η μονή ζητά αποκατάσταση του δικαίου επί ποινή χρηματικής αποζημίωσης, το ύψος της οποίας υπολογίζεται βάσει της προκληθείσας βλάβης και μέλλει να διατεθεί σε κοινωφελείς σκοπούς.

ΕΡ: Ακούγεται πως έχουν γίνει δικαστήρια μεταξύ Αγιορειτών για τη μονή Εσφιγμένου. Είναι σωστό αυτό; Χρειάζεται όντως; Εάν ναι, ποιο το αντικείμενό τους και ποια η έκβαση; 
ΑΠ: Έχει γίνει πληθώρα δικών για να αποκατασταθεί στην πλήρη ομαλότητα η λειτουργία της μονής Εσφιγμένου, πράγμα αναγκαίο. Ποικίλα τα αντικείμενα, π.χ. παράνομες μεταβιβάσεις ακινήτων της μονής, παράνομες καταλήψεις κτηρίων, οικονομικές/φορολογικές παραβάσεις, σωματικές βλάβες, απόπειρ ανθρωποκτονίας κλπ. Εύγλωττος ο σχετικός κατάλογος πράξεων και αποφάσεων.

ΕΡ: Αληθεύει ότι έχουν γίνει παράνομες μεταβιβάσεις ακινήτων τής μονής Εσφιγμένου; Αν ναι, από ποιους και τι έχει απογίνει σήμερα με τα ακίνητα αυτά; 
ΑΠ: Δυστυχώς, αληθεύει ότι έχουν γίνει παράνομες μεταβιβάσεις ακινήτων της μονής Εσφιγμένου εκ μέρους σχισματικών καταληψιών κτηρλιων και λοιπών ακινήτων της. Κατόπιν δικαστικών αγώνων τα ακίνητα αυτά σταδιακά επανέρχονται στην ιδιοκτησία της μονής. Δείτε σχετικό κατάλογο πράξεων και αποφάσεων.

ΕΡ: Τι σημαίνει το ότι η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους ονομάζει «σχισματικούς» συγκεκριμένους ανθρώπους που φέρονται να σχετίζονται με τη μονή Εσφιγμένου; 
ΑΠ: Σημαίνει ότι γνωρίζει την ύπαρξη συγκεκριμένης πατριαρχικής και συνοδικής πράξης που διαπιστώνει την πραγματικότητα, πως οι άνθρωποι αυτοί έχουν οικειοθελώς αποκοπεί από την ορθόδοξη Εκκλησία. Πράγματι, οι καταληψίες κτηρίων της μονής μας, που δημοσίως ισχυρίζονται ότι είναι εσφιγμενίτες, αγιορείτες και ορθόδοξοι μοναχοί, δεν έχουν στην πραγματικότητα καμμία από αυτές τις ιδιότητες, αλλά μόνοι τους επιλέγουν να ανήκουν σε συγκεκριμένη εξωεκκλησιαστική ομάδα των λεγομένων «γνησίων ορθοδόξων» (παλαιοημερολογιτών). Ο χαρακτηρισμός προσώπων (σχισματικοί) έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για το Άγιο Όρος, διότι απαγορεύεται αυστηρά η εγκαταβίωση σχισματικών (και ετεροδόξων) σε αυτό, όπως ο Καταστατικός Χάρτης Αγίου Όρους ορίζει.

ΕΡ: Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν δεκάδες βίντεο από ομιλίες σε ξενοδοχεία και πλατείες συγκεκριμένου προσώπου ρασοφόρου, ο οποίος εμφανίζεται δημοσίως σαν ηγούμενος της μονής Εσφιγμένου, σαν ιερομόναχος, σαν Αγιορείτης κλπ, ο οποίος καταφέρεται εναντίον των Αγιορειτών, εναντίον ορθοδόξων επισκόπων, εναντίον νεοφανών αγίων της Εκκλησίας, εναντίον του οικουμενικού πατριαρχείου, εναντίον της Εκκλησίας της Ελλάδος κλπ. Ποια η πραγματική σχέση του ατόμου αυτού με την μονή Εσφιγμένου, το Άγιο Όρος και την ορθόδοξη Εκκλησία εν γένει; Έχει κάποια άδεια από το Άγιο Όρος να κηρύττει όλα αυτά; Είναι κάποιου είδους πνευματικός γέροντας, του οποίου τον λόγο μπορούμε να ακολουθούμε; 
ΑΠ: Η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους και η μονή Εσφιγμένου γνωρίζουν και έχουν επισημάνει την εκτεταμένη εκστρατείας διασποράς ψευδών πληροφοριών περί την μονή Εσφιγμένου, περί δήθεν εκπροσώπων της, μελών της, ιδεών της, διαγγελμάτων της κλπ. Πηγή προέλευσης είναι η ομάδα των σχισματικών καταληψιών κτηρίων της, καθώς και ομοφρόνων εξωεκκλησιαστικών ομάδων του λεγομένου «χώρου του παλαιού ημερολογίου». Ουδεμία σχέση με τη μονή Εσφιγμένου, το Άγιον Όρος και την ορθόδοξη Εκκλησία εν γένει έχουν τα λεγόμενα/διαδιδόμενα υπό των ομάδων αυτών και κάθε καλόπιστος οφείλει προς προσωπική προφύλαξη να κάνει διάκριση μεταξύ έωλων ισχυρισμών και πραγματικότητας.

ΕΡ: Ποιοι από τους διαφόρους αυτοαποκαλούμενους «εσφιγμενίτες» έχουν πραγματικά το δικαίωμα να ονομάζονται έτσι και γιατί; 
ΑΠ: Δικαίωμα να ονομάζονται εσφιγμενίτες έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη της αδελφότητας της μονής Εσφιγμένου στο μοναχολόγιο και δοκιμολόγιο αυτής και ουδείς άλλος.

ΕΡ: Υπάρχει πολιτική και οικονομική εκμετάλλευση του θέματος της μονής Εσφιγμένου; 
ΑΠ: Δυστυχώς, ναι.
Για την πολιτική εκμετάλλευση, σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή Αγίου Όρους, που είναι ο εκπρόσωπος της ελληνικής πολιτείας σε αυτό, ο λόγος για τον όποιο δεν λύνεται ακόμη η κατάληψη του ιστορικού κτηρίου της μονής μας είναι το «πολιτικό κόστος».
Για την οικονομική εκμετάλλευση, η συνεχής επαιτεία των καταληψιών (με την πρόφαση ότι είναι φτωχοί και αποκλεισμένοι, πράγματα βεβαίως ψευδή) αποφέρει σε αυτούς τεράστια έσοδα από τον απλό κόσμο, ο οποίος συγκινείται ιδιαίτερα όταν σε διάφορα ΜΜΕ εμφανίζονται δήθεν «αναξιοπαθούντες, γέροντες και διωκόμενοι», οι όποιοι ουσιαστικά είναι θύματα τής προπαγάνδας των επικεφαλής καταληψιών.
Πέραν αυτού υπάρχει εκτεταμένη εμπορική δραστηριότητα διαφόρων δήθεν αγιορείτικων ειδών (τροφίμων, ειδών ευλαβείας κλπ). Το άξιον απορίας είναι πώς γίνεται άνθρωποι που δηλώνουν ότι «πεθαίνουν της πείνας» να πουλούν προϊόντα όπως μερέντες, γλυκά κλπ.

ΕΡ: Είναι η μονή Εσφιγμένου μία μονή παλαιοημερολογιτών; Εάν ναι, γιατί αναμιγνύεται το οικουμενικό πατριαρχείο στο θέμα που έχει προκύψει; 
ΑΠ: Η μονή Εσφιγμένου, όπως και κάθε αγιορειτική μονή, είναι ήδη από την ίδρυσή της «βασιλική, πατριαρχική και σταυροπηγιακή», ανήκει στο ίδιο μοναστικό σύνολο (του Αγίου Όρους) που εποπτεύεται απ' ευθείας από το οικουμενικό πατριαρχείο, είναι δηλαδή κανονικό έδαφος του οικουμενικού πατριαρχείου.

ΕΡ: Γιατί διατυπώνονται επιφυλάξεις και ανησυχίες σχετικά με την εκκλησιαστική, πολιτιστική και εθνική κληρονομία που σχετίζεται με τη μονή Εσφιγμένου; 
ΑΠ: Σοβαρότατες ανησυχίες εμπνέει η συνεχιζόμενη παράνομη κατακράτηση του κειμηλιακού, αρχειακού, πολιτισμικού κλπ πλούτου της μονής από τους καταληψίες, ιδίως καθώς οι ίδιοι συστηματικά παρεμποδίζουν την άσκηση ελέγχων και εποπτείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως η 10η Εφορεία Αρχαιοτήτων και το ΚΕΔΑΚ. Κάποιοι από τους καταληψίες κτηρίων της μονής Εσφιγμένου έχουν ήδη καταδικαστεί για παράβαση του αρχαιολογικού νόμου. Το σοβαρότερο όλων είναι η βεβήλωση των ιερών και οσίων της ορθοδοξίας μέσω της διενέργειας ιεροπραξιών από σχισματικούς στο καθολικό και σε άλλους ιερούς ναούς της μονής Εσφιγμένου, καθώς και η διαστροφή της εκκλησιαστικής συνείδησης όσων αδυνατούν να κάνουν τη διάκριση μεταξύ σχίσματος και ορθοδοξίας.

ΕΡ: Ο όσιος Παϊσιος ο Αγιορείτης που έγινε μοναχός στη μονή Εσφιγμένου ήταν παλαιοημερολογίτης και υποστηρικτής των σήμερα εγκαταβιούντων στο ιστορικό κτήριο αυτής; 
ΑΠ: Ο όσιος Παϊσιος ο Αγιορείτης εκάρη μοναχός στην μονή Εσφιγμένου προτού να εισέλθουν σε αυτή και να την καταλάβουν άνθρωποι εκτός κοινωνίας με το Άγιον Όρος και την ορθόδοξη Εκκλησία. Ο ίδιος είχε πολλάκις εκφραστεί αποδοκιμάζοντας τα φαινόμενα του «ζηλωτισμού» στο Άγιον Όρος και του «παλαιοημερολογιτισμού». Οι ορθόδοξοι τιμούν τον όσιο Παϊσιο και η μονή Εσφιγμένου θεωρεί μεγάλη ευλογία το ότι ο όσιος Παϊσιος υπήρξε εσφιγμενίτης μοναχός.

ΕΡ: Μάθαμε από τα ΜΜΕ για βόμβες μολότοφ που εκτοξεύτηκαν από τη μονή Εσφιγμένου πριν κάποια χρόνια και είδαμε σχετικές φωτογραφίες. Τι στ' αλήθεια συνέβη; Μήπως ήταν φωτομοντάζ; 
ΑΠ: Καταληψίες του αντιπροσωπείου της μονής Εσφιγμένου στις Καρυές εκτόξευσαν τρεις βόμβες μολότοφ και έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στις 29-7-2013 εναντίον δικαστικού επιμελητή και αστυνομικών δυνάμεων, όταν αυτός επιχειρούσε την εφαρμογή τελεσίδικης απόφασης για την απόδοση του κατειλημμένου αυτού κτηρίου. Τις σχετικές φωτογραφίες αμφισβήτησαν μέσω διαδικτύου κύκλοι προσκείμενοι στους σχισματικούς καταληψίες, αλλά υπάρχει πληθώρα αυτοπτών μαρτύρων που κατέθεσαν σχετικά, ενώ και οι ίδιοι οι καταληψίες παραδέχθηκαν την εκτόξευση εκρηκτικών εκ των υστέρων σε απολογίες τους ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας. Η Ελληνική Δικαιοσύνη αποφάνθηκε επί του θέματος σε σχετική δίκη εντός Ιανουαρίου 2017, καταδικάζοντας τούς πρωταιτίους, δύο μεν (ηθικό και φυσικό αυτουργό) σε εικοσαετή κάθειρξη χωρίς αναστολή και έξι συνεργούς σε δεκαετή κάθειρξη με αναστολή, για σοβαρότατα αδικήματα, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύσταση συμμορίας, οπλοκατασκευή, οπλοκατοχή, οπλοχρησία, κατασκευή εκρηκτικών κλπ.

ΕΡ: Στο διαδίκτυο είδαμε βίντεο μοναχού να κρατάει βαριοπούλα και να κινείται προς κτήριο της μονής Εσφιγμένου; Τι συνέβη τότε; Ήταν σωστό κάτι τέτοιο; 
ΑΠ: Το 2005 ιερομόναχος τής μονής μας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της επί τόπου παρούσας αστυνομικής αρχής, άνοιξε με τη βοήθεια σχετικού εργαλείου μία παλιά κλειστή ξύλινη πόρτα του ισογείου του εσφιγμενίτικου αντιπροσωπείου Καρυών, το οποίο ήταν ακατοίκητο, με σκοπό την δημιουργία γραφείου συνάξεως της μονής Εσφιγμένου σε αυτό. Δεν υπήρξε καμμία επίθεση σε άνθρωπο, αλλά μόνο η διάνοιξη μιας πόρτας. Κατόπιν, η απολύτως νόμιμη και ασφαλής αυτή ενέργεια έτυχε επικοινωνιακής εκμετάλλευσης από καταληψίες κτηρίων της μονής Εσφιγμένου, οι οποίοι εκ των υστέρων διαμόρφωσαν τις λήψεις προς όφελος τους.