31.1.16

Θεοφάνια 2016 «Ἐπί τῆς γῆς ὤφθη καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη»

Θεοφάνια 2016
«Ἐπί τῆς γῆς ὤφθη καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη»
19 Ιανουαρίου 2016

Αυτός πού φανερώθηκε στην γη και συνανεστράφη μεταξύ μας είναι ο ίδιος ο Θεός μας. Έλαβε δούλου μορφή για να εξυψώσει το πλάσμα Του, την εικόνα Του, η οποία είχε πέσει στην άβυσσο της αμαρτίας!

Η έξοδος από τον Παράδεισο σήμανε την επαναφορά του «χωμάτινου» ανθρώπου εκεί από όπου προήλθε, την γη! Ο καλός Θεός θέλησε να τον πλάσει από την αρχή, να τον αναπλάσει, αυτήν την φορά όμως μέσω της τιμωρίας του πόνου και του θανάτου, που είναι συνέπεια της αμαρτίας, ώστε νέος πλέον, αναγεννημένος, να επιστρέψει πάλι κοντά Του, εκεί για όπου πλάστηκε.

5.1.16

Μεγαλοσχημία π. Θεοφίλου Εσφιγμενίτου

Κουρά μεγαλόσχημου μοναχού στη Μονή Εσφιγμένου

Σήμερα 5/1/2016 τελέσθη η μεγαλοσχημία του π. Θεοφίλου, ενός εκ των πατέρων της Μονής μας.

Ας ευχηθούμε καλόν παράδεισο και καλές υπομονές εις τον νεοκαρέντα αδελφό μας π. Θεόφιλο!