6.1.22

ΘΕΟΦΑΝΙΑ

«Ἐπεφάνης σήμερον τὴ οἰκουμένη, καὶ τὸ φῶς σου Κύριε, ἐσημειώθη ἐφ' ἡμᾶς, ἓν ἐπιγνώσει ὑμνούντάς σε. Ἦλθες ἐφάνης τὸ Φῶς τὸ ἀπρόσιτον.»  (κοντάκιον εορτής)

Εορτή της φανέρωσης και του φωτός τα Θεοφάνια. Φανερώθηκε ο Θεός στους ανθρώπους, δείχνοντας το μεγαλείο της ταπείνωσης. Κατέβηκε ο Θεός στην γη και φανέρωσε την βασιλεία Του. Μια βασιλεία που δεν έχει σχέση με καμιά ανθρώπινη βασιλεία. Δεν στηρίζεται στην δύναμη της επιβολής και της δυνάστευσης. Στηρίζεται στην αγάπη, την ταπείνωση, την θυσία για τον πλησίον.
Φανέρωσε  ο Θεός τον τρόπο που θέλει να ζήσει ο άνθρωπος, για να εισέλθει στην Βασιλεία Του. Φανερώθηκε ο Θεός στον κόσμο και γέμισε φως η οικουμένη. Διαλύθηκε το σκοτάδι. Τίποτα πλέον δεν μπορεί να γίνει χωρίς φως. Όλα στο Φως!
Μόνο αυτοί που δεν μπορούν το φως, γιατί τους ελέγχει, θέλουν να εργάζονται στο σκοτάδι. Μένουν άγευστοι όμως του φωτός, της χαράς και της αγάπης που βιώνει αυτός που ζει μέσα στο φως. Άγευστοι της Βασιλείας του Θεού.

Η Βασιλεία του Θεού αφορά την αιωνιότητα, γι' αυτό όλα είναι φωτεινά και χαρούμενα.
Η βασιλεία που περιμένουν και επιδιώκουν οι εργάτες του σκότους  είναι εφήμερη, γεμάτη πόνο, αίμα, απελπισία, περιμένοντας μόνο το τέλος.

«Τριάδος ἡ φανέρωσις, ἐν Ἰορδάνῃ γέγονεν.»
Τι μεγαλείο έζησε ο Ιορδάνης, που έγινε το σημείο στην Γη, της φανέρωσης της Αγίας Τριάδας!
Τι χαρά ένιωσε ο Πρόδρομος, που αξιώθηκε να δει και να αγγίξει Αυτόν που προφήτευε!

Αυτής της χαράς γίναμε όλοι μέτοχοι, όσοι βαπτισθήκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδας. Αυτό το φως φέρουμε όλοι οι χριστιανοί με το άγιο Βάπτισμα.
Αυτήν την χαρά και το φως πρέπει εμείς ως χριστιανοί να μεταφέρουμε παντού. Να γινόμαστε δοχεία που ρέει η χαρά και να  εκπέμπουμε φως, φωτίζοντας με την ζωή και την παρουσία μας τον κόσμο!

Χρόνια πολλά, φωτισμένα και χαρούμενα!

+Αρχ. Βαρθολομαίος
Καθηγούμενος Ι. Μονής του Εσφιγμένου