Διοικητικές πράξεις, Eκκλησιαστικές και Δικαστικές αποφάσεις για το θέμα Ι.Μ. Εσφιγμένου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
-Διοικητικές Πράξεις (6)
-Εκκλησιαστικές Αποφάσεις (1)
-Δικαστικές Αποφάσεις (32)
για το θέμα της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους

1) 1.957/2002 Απόφαση Ιεράς Κοινότητος
Χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά των κατεχόντων την Μονή και καλούνται, ένας προς ένα, όλοι οι εγκαταβιούντες στη Μονή προς ακρόαση. Αρνούνται με εξωδίκους υβριστικές δηλώσεις.

2) 1.110/2002 Πατριαρχική και Συνοδική πράξη
Κηρύσσονται σχισματικοί όλοι οι εγκαταβιούντες στη Μονή και ζητείται η απέλασή τους από το Άγιον Όρος.

3) 2.401/2002 Απόφαση Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους
Αποφασίζεται η διάλυση της απηγορευμένης αδελφότητας των εν τη Μονή, η απέλαση όλων των μελών της κλπ.

4) 4.872 επ./31/3/27.12.2002 Αποφάσεις Διοικητή Αγίου Όρους για την εκτέλεση των απελάσεων.

5) 134 επ./12.3.2003 Αποφάσεις Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Απορρίπτονται οι αιτήσεις των απελατέων για αναστολή της εκτέλεσης.

6) 736/2005 Απόφαση Δ’ Τμήματος Συμβουλίου της Επικρατείας (επταμελής σύνθεση).
Απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως του Μεθόδιου Παπαλαμπρακόπουλου κατά της απόφασης 2.401/2002 της Ιεράς Κοινότητος περί διαλύσεως της αδελφότητος και απελάσεως όλων των μελών της από το Άγιον Όρος.

7) Από 2281/2005 έως 2368/2005 Αποφάσεις Δ’ Τμήματος Συμβουλίου της Επικρατείας (πενταμελής σύνθεση).
Απορρίπτονται οι αιτήσεις των υπολοίπων 92 απελατέων.

8) 1.440/2005 Απόφαση Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους
περί ορισμού νέας αδελφότητος και διοικητικών οργάνων της Μονής.

9) 7.348/21/6.10.2005 πράξη Διοικητή του Αγίου Όρους προς όλες τις (κρατικές) Υπηρεσίες Αγίου Όρους, με την οποία τις καλεί να αναγνωρίζουν την νέα αδελφότητα ως μόνη και κανονική για την Ιερά Μονή Εσφιγμένου.

10) 7.350/21/6.10.2005 πράξη Διοικητή του Αγίου Όρους προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία, αφού διαβιβάζει την Ι.Κ. 1.440/2005, ζητεί την ενημέρωση όλων των Υπηρεσιών του Κράτους.

11) 12.456/2006 Απόφαση Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.
Καταδικάζονται επτά καταληψίες για την κατάληψη του αντιπροσωπείου των Καρυών.

12) 5.154/2008 Απόφαση Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης
Κρίνονται αθώοι οι καταληψίες του αντιπροσωπείου των Καρυών.

13)  28/2010 Απόφαση Αρείου Πάγου. Αναιρείται η ανωτέρω 5.154/2008 Απόφαση του Εφετείου και αναπέμπεται η υπόθεση στο ίδιο Δικαστήριο υπό άλλη σύνθεση.

14) 14.636/2009 Απόφαση Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης
Καταδικάζονται ο Μεθόδιος Παπαλαμπρακόπουλος και οι πρωταίτιοι για την κατάληψη  του κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος της Μονής.

15) 4.010/2009 Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
Ακυρώνεται σύμβαση με την οποία οι υπό απέλαση είχαν εκχωρήσει σημαντικό περιουσιακό στοιχείο (ακίνητο) σε παλαιοημερολογητικό μονύδριο εν όψει της απέλασής τους.

16) 4.661/2009 όμοια απόφαση για άλλο ακίνητο
17) 5.295/2010 όμοια απόφαση για άλλο ακίνητο
18) 5.296/2010 όμοια απόφαση για άλλο ακίνητο

19) 5.219/2010 Απόφαση Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης
Καταδικάζονται ο Μεθόδιος Παπαλαμπρακόπουλος και άλλος ένας για παράβαση του αρχαιολογικού νόμου και απείθεια.

20) 1.884/2011 Απόφαση Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης
Καταδικάζονται τελεσίδικα ο Μεθόδιος Παπαλαμπρακόπουλος και οι πρωταίτιοι για την κατάληψη του κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος της Μονής.

21) 3.921/2011 απόφαση Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης - αναπομπή από Άρειο Πάγο
Καταδικάζονται επτά άτομα για την κατάληψη του αντιπροσωπείου της Μονής στις Καρυές.

22) 24.608/2011 Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Διατάσσεται η απόδοση του κονακίου της Μονής στη Θεσσαλονίκη.

23) 5.108/2012 Απόφαση Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης
Καταδικάζονται σε φυλάκιση 29 μηνών οι καταληψίες του αντιπροσωπείου Καρυών για πρόκληση βαρέων σωματικών βλαβών σε μέλη της εσφιγμενιτικής αδελφότητας.

24) 12.642/2012 Απόφαση Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης
Καταδικάζονται για δεύτερη φορά επτά καταληψίες για την κατάληψη του αντιπροσωπείου.

25) 30.849/2012 Απόφαση Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης
Οι της νόμιμης αδελφότητας κρίνονται αθώοι της κατηγορίας για σωματικές βλάβες των καταληψιών του αντιπροσωπείου Καρυών.

26) 3.800/2013 Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
Δέχεται αγωγή όπως οι ανωτέρω υπ’ αρ. 15-18.

27) 3.499/2013 Απόφαση Εφετείου Αθηνών
Τελεσίδικη υπέρ της Μονής μετά από έφεση αντιδίκων κατά της ανωτέρω υπ’ αρ. 15.

28) 6.988/2013 Απόφαση Εφετείου Αθηνών
Τελεσίδικη υπέρ της Μονής μετά από έφεση αντιδίκων κατά της ανωτέρω υπ’ αρ. 17.

29) 34/2013 Απόφαση Ειρηνοδικείου Αρναίας
Επί αιτ. ασφ.μ.νομής για το κατειλημμένο τμήμα του αντιπροσωπείου (κονάκι) των Καρυών. Κρίνει εαυτό αναρμόδιο κατά τόπο και παραπέμπει στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης.

30) 116/2013 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής - έφεση κατά της προηγούμενης Απόφασης
Κρίνει υπέρ της αρμοδιότητος του Ειρηνοδικείου Αρναίας και διατάσσει την απόδοση του κατειλημμένου τμήματος του αντιπροσωπείου στις Καρυές.

31) 447/2013 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής
επί αιτήσεως των καταληψιών για αναστολή της εκτέλεσης της προηγούμενης, λόγω ασκηθείσης ανακοπής κατά της εκτέλεσης. Απορρίπτει την αίτηση.

32) 182/2013 Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαρίσης
επί αγωγής της Μονής διεκδικητικής κυριότητος μονυδρίου στα Φάρσαλα. Δεκτή η αγωγή και η ανταγωγή της μίας εναγομένης (υποχρέωση της Μονής να της μεταβιβάσει την επικαρπία).

33) 104/2014 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής
επί της ανωτέρω υπ’ αρ. 31 ανακοπής κατά της εκτέλεσης. Απορρίπτει την ανακοπή.

34) 1.228/2014 Απόφαση Εφετείου Θεσσαλονίκης
Απορρίπτει την έφεση των καταληψιών και επικυρώνει την Απόφαση 24.608/2011 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

35) 65/2014 Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής
Δέχεται αγωγή της Μονής κατά των καταληψιών, διεκδικητική του κονακίου Νέων Ρόδων, και διατάσσει την απόδοση.

36) 70/2014 Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής
επί αγωγής της Μονής διεκδικητικής κυριότητος των ακινήτων της και των κινητών της εντός Αγίου Όρους. Απαράδεκτη η συζήτηση για τα ακίνητα (λόγω μη εγγραφής στα βιβλία διεκδικήσεων Υποθηκοφυλακείου), προδικαστική για τα κινητά.

37) 4.530/2014 Απόφαση Εφετείου Αθηνών
Τελεσίδικη υπέρ της Μονής μετά από έφεση αντιδίκων κατά της ΠολΠρΑθ 4.661/2009.

38) 39/2015 Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής
επί αγωγής της Μονής διεκδικητικής κυριότητος του αγροκτήματος Ιερισσού. Δεκτή η αγωγή για το ακίνητο (απορρίπτει για τα ζώα).

39) 193/2015 Απόφαση Εφετείου Λαρίσης
Δέχεται την έφεση της Μονής κατά του σκέλους της απόφασης ΠολΠρΛαρ 182/2013, με το οποίο γινόταν δεκτή η ανταγωγή της εναγομένης.

40) Απόφαση Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης Καταδικάζονται οκτώ καταληψίες για τα βίαια γεγονότα κατά δικ. επιμελητών και αστυνομικών στο αντιπροσωπείο Καρυών στις 29-7-2013. Δύο πρωταίτιοι (φυσικός και ηθικός αυτουργός) σε κάθειρξη είκοσι ετών χωρίς αναστολή και έξι συνεργοί σε κάθειρξη δέκα ετών και τεσσάρων μηνών με αναστολή.

Πηγές:
-Οικουμενικόν Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως & Νέας Ρώμης
-Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους
-Πολιτική Διοίκηση Αγίου Όρους / Υπουργείο Εξωτερικών
-Ελληνική Δικαιοσύνη

Τελευταία Ενημέρωση: Φεβρουάριος 2017