Άγιοι Δομέτιος και Ιάκωβος

Οι Όσιοι Πατέρες ημών Δομέτιος και Ιάκωβος


Στη Μονή του Εσφιγμένου ή στην περιφέρειά της διήνυσαν τους ασκητικούς τους αγώνες κι ευαρέστησαν το Θεό οι Όσιοι Πατέρες Ιάκωβος και Δομέτιος.

Μη υπαρχόντων γραπτών στοιχείων λόγω των ιστορικών περιπετειών της Μονής εξαιτίας των επανειλημμένων καταδρομών, πυρκαϊών και ερημώσεων, σώζεται μόνο η μνήμη και τα ονόματά τους εκ παραδόσεως των πατέρων.