15.11.13

Μνημόσυνο Μακαριστού Αρχιμ. Χρυσοστόμου στο Άγιον ΌροςΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Ι.Μ. ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

3.11.13

Μνημόσυνο Μακαριστού Αρχιμ. Χρυσοστόμου στο Χαλάνδρι

Σε κλίμα βαθύτατης συγκινήσεως και με την παρουσία εκατοντάδων ατόμων τελέστηκε σήμερα ιερό μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Χαλάνδρι, στη μνήμη του μακαριστού Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής του Εσφιγμένου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Κατσουλιέρη.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΑΡΤΟΥΜ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΣΟΥΔΑΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Μνήμη δικαίου μετ᾿ ἐγκωμίων»

Στὴν Τεσσαρακονθήμερο Μνήμη ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
τοῦ καὶ Καθηγουμένου

Τὸ νὰ γράφῃ κανεὶς λόγο γιὰ κεκοιμημένο δὲν εἶναι πάντοτε εὔκολα κατορθωτό. Κι αὐτὸ γιατὶ κάποιοι δὲν ἀρέσκονται νὰ διαβάζουν λόγους ἐπικηδείους ἢ ἐξοδικὰ λόγια γιὰ κάποιον ποὺ δὲν γνώρισαν ποτέ, ἢ δὲν πίστεψαν ἰδιαίτερα σ᾿ αὐτὸν ποὺ «ἐξῆλθε» ἀπὸ τὸν κόσμο τοῦτο...

Γι᾿ αὐτὸ θὰ ἀπευθυνθῶ στὰ πολλά του πνευματικὰ παιδιά, ποὺ βρῆκαν γαλήνη καὶ δρόμους σωτήριους, κάτω ἀπὸ τὸ πετραχήλι τῆς ἀγάπης τοῦ Γέροντος Χρυσοστόμου.

Καὶ δὲν θὰ γράψω αὐτὴ τὴ φορὰ τὴν ἀγάπη ποὺ πλημμύριζε τὴν ὕπαρξή του ὁλάκερη καὶ ἦταν τὸ χαρακτηριστικό του γνώρισμα, ἀλλὰ θὰ καταγράψω ὅσο μπορῶ πιὸ περιεκτικὰ τὸ μαρτύριο καὶ τὴ μαρτυρία τοῦ Γέροντα, μέσα στὸ Ἐκκλησιαστικὸ Σῶμα ποὺ ὑπηρέτησε ἐπὶ τόσα καὶ τόσα ἔτη. Κι αὐτὸ γιατὶ πιστεύω ὅτι ἡ ζωὴ καὶ ἡ μαρτυρία του ἔχουν πολλὰ καὶ πολλοὺς νὰ διδάξουν πρὸς στηριγμόν.

27.10.13

Η Ιερά Κοινότητα και η Μονή Μεγ. Λαύρας για τον νέο Ηγούμενο της Μονής Εσφιγμένου

Τό Γράμμα τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος (Α)

Ενθρόνιση του νέου Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αρχιμ. Βαρθολομαίου

Λόγος ἐνθρονιστήριος

Πανοσιολογιώτατοι Ἅγιοι Ἀντιπρόσωποι oἱ ἐκπροσωποῦντες τὴν Ἱερὰν Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
Πανοσιολογιώτατοι Ἅγιοι Καθηγούμενοι
Ἐξοχώτατε Κύριε Διοικητά τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Ὁσιώτατοι Πατέρες καὶ ἀδελφοὶ
Εὐλαβεῖς προσκυνηταί     

Ἐκ βάθους ψυχῆς, ἔμπλεως συγκινήσεως, δέους καὶ εὐγνωμοσύνης, ἡ ταπεινότης μου εὐχαριστοῦσα τὸν Ἅγιο Θεὸ, ἐπαναλαμβάνει κατὰ τὴν σπουδαία αὐτὴ στιγμή, ἐκ προσώπου συμπάσης τῆς ἐσφιγμενιτικῆς ἀδελφότητος τὸ τοῦ Προφητάνακτος:

«Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, καὶ ἐναντίον ἀγγέλων ψαλῶ σοι, ὅτι ἤκουσας πάντα τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου. προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου καὶ ἐξομολογήσομαι τῷ ὀνόματί σου ἐπὶ τῷ ἐλέει σου καὶ τῇ ἀληθείᾳ σου, ὅτι ἐμεγάλυνας ἐπὶ πᾶν τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν σου». Ψαλ. 137,1,2

Δοξολογῶν καὶ εὐλογῶν τὸν Θεὸ καὶ ἔχων ἐνώπιόν μου τὸ ἀγαπημένο πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, μὲ πίστι καὶ ἀφοσίωσι ἀκολουθῶ τὴν ἔκβαση τοῦ θελήματος τῶν ὁσιωτάτων ἐσφιγμενιτῶν πατέρων, οἱ ὁποῖοι διὰ τῶν τιμίων ψήφων τους μοῦ ἀνέθεσαν παμψηφεί τὴν καθηγεσία τῆς καθ' ἡμᾶς Σεβασμίας Βασιλικῆς, Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἐσφιγμένου.

20.10.13

Αρχιερ. μνημόσυνο μακαριστού Γέρ. Χρυσοστόμου από τον μητρ. Αρκαλοχωρίου Ανδρέα

Αρχιερατικό μνημόσυνο του Μακαριστού Γέροντος Χρυσοστόμου Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου κ.κ. Ανδρέα