Διατελέσαντες Ηγούμενοι Ιεράς Μονής Εσφιγμένου από την ίδρυσή της έως σήμερα (γνωστοί)

1001-1020 (περ.) Θεόκτιστος Α'
1020-1040 (περ.) Θεόκτιστος Β'
1040-1050 (περ.) Κύριλλος Α'

1335-1338       Γρηγόριος Παλαμάς (άγιος)

1796-1797       Ακάκιος
1797-1800       Ευθύμιος Α' ο Καισαρεύς
1800-1804       Ευθύμιος Β' ο Κυδωνιεύς
1804–1806      Θεοδώρητος ο Γιαννιώτης
1806-1821       Ευθύμιος Β' ο Κυδωνιεύς (2η φορά)
1832-1871       Αγαθάγγελος Α' ο Καλλιπολίτης
1871-1877       Λουκάς Β' ο εκ Γυθείου
1877                Αγαθάγγελος Β'
1878-1879       Σοφονίας
1879–1880      Δανιήλ
1880–1883      Αγαθάγγελος Β' (2η φορά)
1884–1885      Κοσμάς
1885-1888       Λουκάς Β' ο εκ Γυθείου (2η φορά)
1889-1890       Δωρόθεος
1891–1899      Λουκάς Β' ο εκ Γυθείου (3η φορά)
1899                 Νήφων
1904(περ.)-1906    Νικήτας
1906-1908       Γεράσιμος Σμυρνάκης ο Ναυπλιεύς
1908                Σωφρόνιος
1917                Διόδωρος
1918                Σωφρόνιος (2η φορά)
1945-1956       Καλλίνικος
1956-1974       Αθανάσιος
1974-2005       χηρεία ηγουμενίας
2005-2013       Χρυσόστομος
2013                 Βαρθολομαίος


Βιβλιογραφία:

Βλάχος, Κοσμάς. Η Χερσόνησος του Αγίου Όρους 'Αθω και αι εν αυτή μοναί και οι μοναχοί πάλαι τε και νυν: μελέτη ιστορική και κριτική. Εν Βόλω: Πανθεσσαλικόν Τυπογραφείον Αθ. Πλατανιώτου, 1903.

Γεδεών, Μανουήλ. Ο Αθως: αναμνήσεις, έγγραφα, σημειώσεις. Εν Κωνσταντινουπόλει: Πατριαρχικό τυπογραφείο, 1885.

Θεοφιλόπουλος, Ανδρέας. Οδηγός Αγίου Όρους Άθω / Ανδρέας Μοναχός Θεοφιλόπουλος. Εν Καρυαίς, 1971.

Κτενάς, Χριστόφορος. Άπαντα τα εν Αγίω Όρει ιερά καθιδρύματα : εις 726 εν όλω ανερχόμενα και αι προς το δούλον έθνος υπηρεσίαι αυτών / Αρχιμανδρίτου Χριστόφορου Κτενά. Εν Αθήναις: Ι. Λ. Αλευρόπουλος & Σια, 1935.

Σμυρνάκης, Γεράσιμος. Το Αγιον Ορος: αρχαιολογία Ορους Αθω - ιστορικαί υπομνήσεις από των αρχαιοτάτων χρόνων άχρι των ημερών ημών - τυπικά Αγίου Ορους - καθεστώτα - αρχιτεκτονική - αγιογραφία - βιβλιοθήκαι - μοναί - κειμήλια - απογραφική και λοιπά. Εν Αθήναις: Τυπογραφείο καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδη, 1903.

Κουρίλας, Ευλόγιος. "Θεοδώρητος προηγούμενος Λαυριώτης ο κωδικογράφος." Byzantinische Zeitschrift, vol. 44, no. 1-2, Munchen: Ch.Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Jan. 1951, pp. 343–346.


Petit, Louis, and W. Regel. Actes De L'athos: Actes D'esphigménou. Sanktpeterburg: Tipografija Imperatorskoj Akademii nauk, 1906. Vizantiiskii vremennik. Prilozhenie ; v. 12, no. 1