Ιεροδιδάσκαλος Γερμανός


Στη Μονή εγκαταβίωσε ο Ιεροκήρυκας Γερμανός, ο εκδότης της «Ευαγγελικής Σάλπιγγας» στο Ναύπλιο της Αργολίδας, ο οποίος προετοίμασε για το μαρτύριο το 1819 τον οσιομάρτυρα Αγαθάγγελο τον Εσφιγμενίτη και συνέγραψε τον βίο του. Προετοίμασε επίσης τον οσιομάρτυρα Τιμόθεο.

Ο Γερμανός, όπως αναφέρει ο ιστορικός Φιλήμων, είναι αυτός που δέχθηκε να πάει στον Αλή Πασά των Ιωαννίνων και αφού σχετισθεί με αυτόν, να του προτείνει ότι συμφέρον είναι να ενωθεί με τους Έλληνες κατά του Σουλτάνου. Στην προσπάθεια πραγματοποιήσεως του σχεδίου αυτού, μόλις εξέπλευσε ο Γερμανός από τον Ελλήσποντο, φονεύθηκε ο Αλής και έτσι ο Γερμανός ξαναγύρισε άπρακτος στην Κωνσταντινούπολη.

Εκοιμήθη στα Τρίκκαλα της Πελοποννήσου σαν διδάσκαλος.