1.9.17

Η εν Χριστώ ζωή

«Μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι, καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ».«Ὁ ἀναμάρτητος πρώτος τόν λίθον βαλέτω».
Λόγια αυθεντικά του Χριστού, παρμένα μέσα από το ιερό ευαγγέλιο, που αποκαλύπτουν την εν Χριστώ ζωή, τον τρόπο που οφείλει να ζει κάθε χριστιανός, είτε ρασοφόρος είτε λαϊκός.
Χριστιανός είναι αυτός που έχει βαπτισθεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος, έχει δεχθεί την χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχει βάλει τον Χριστό στην ζωή του ως οδηγό και λυτρωτή.

Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο προικίζοντάς τον με τα τρία γνωρίσματά Του, την αγάπη, την απλότητα και την ελευθερία. Αυτά τα γνωρίσματα είναι μέτρο και οδηγός ζωής για τον άνθρωπο. Η εν Χριστώ ζωή χαρακτηρίζεται από αγάπη, απλότητα και ελευθερία. Κάθε άλλη αντίδραση είναι ξένη από την ιδιότητα του Χριστιανού.
Όταν ο ίδιος ο Χριστός μιλάει για τον εαυτό Του και λέει ότι είναι πράος και ταπεινός στην καρδιά Του, εμείς οι ακόλουθοί Του, οι Χριστιανοί, πώς ταιριάζει να είμαστε αυστηροί κριτές, με τον λίθο του αναθέματος στο χέρι; Πώς ταιριάζει να έχουμε έτοιμο τον λίθο, να τον ρίξουμε με την πρώτη ευκαιρία, αγνοώντας τον Χριστό, όταν ούτε ο Ίδιος, ως Αναμάρτητος, δεν έριξε ποτέ τον λίθο;!
Η ταραχή στον άνθρωπο δηλώνει την απομάκρυνσή του από τον Θεό. Η εν Χριστώ ζωή καταπολεμάει την ταραχή, διαλύει τα αδιέξοδα, διώχνει την λύπη, διότι είναι παρών ο Χριστός!
Όπου Χριστιανός εκεί και ο Χριστός! Όπου Χριστός εκεί ελευθερία, απλότης και αγάπη, δηλαδή παράδεισος!
Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Εσφιγμένου