23.8.17

Η χαρά της Θεοτόκου!

«Χαίρε Κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου» Της απηύθυνε ο Αρχάγγελος, φέρνοντας το μήνυμα τής σωτηρίας, για να του δώσει η Παναγιά μας την καταφατική Της απάντηση «ιδού η δούλη Κυρίου»!
Όλη η ζωή της Παναγίας μας ήταν χαρακτηρισμένη από το «ιδού η δούλη Κυρίου». Το θέλημα του Θεού ήταν η ζωή Της!

Η Κοίμησή Της ήταν η απόδειξη και το αποτέλεσμα αυτής της ζωής, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού! Η Κοίμησή Της ήταν η χαρά της Θεοτόκου, γιατί είχε φθάσει πλέον η στιγμή που θα εισερχόταν στην χαρά του Κυρίου Της!
Ως φιλόστοργη Μάνα μάς καλεί όλους σε σύναξη για την Κοίμησή Της, να γίνουμε μέτοχοι κι εμείς της χαράς Της, να γίνουμε χαρούμενοι. Η Κοίμηση της Παναγίας Θεοτόκου αποτελεί για όλους εμάς απόδειξη και βεβαιότητα χαράς και σωτηρίας!
Η Παναγία μας στέλνει το μήνυμα τής σωτηρίας και περιμένει ελεύθερα καθένας από εμάς να την ακολουθήσει, σκύβοντας το κεφάλι όπως Αυτή, λέγοντας «ιδού ο δούλος Κυρίου», ακολουθώντας το θέλημα τού Θεού.
Σαν πιστά τέκνα, ας ακούσωμε την Μεγάλη Μάνα, την Παναγία μας, που καλεί καθένα προσωπικά κοντά Της, ώστε να αξιωθούμε της μεγάλης χαράς και της ουρανίου παραγγελίας: «είσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου»!
Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Εσφιγμένου