18.3.17

Πανήγυρις αγίου Γρηγορίου Παλαμά

Μέ τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ καλοῦ Θεοῦ ἡ ἱερά Μονή Ἐσφιγμένου πανηγύρισε τόν Ἅγιο προστάτη της Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος ἐχρημάτισε Καθηγούμενος αὐτῆς ἐπί μίαν τριετία.

Μέ τήν παρουσία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, προσκληθέντος ὑπό τῆς ἱερᾶς Μονῆς καί προθύμως μεταβάντος κατόπιν εὐχῆς καί εὐλογίας τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τελέστηκαν ὅλες οἱ ἱερές ἀκολουθίες κατά τήν ἁγιορειτική τάξη, μέ τήν παρουσία πλήθους ἀγιορειτῶν πατέρων, ἐκπροσώπων τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας Ἁγίου Ὄρους καί φιλοεσφιγμενιτῶν προσκυνητῶν ἐκ τοῦ κόσμου.


Ἡ Ἱερά Μονή εὔχεται σέ ὅλους πλούσια τήν εὐλογία τοῦ μεγάλου νηπτικοῦ πατρός, ὁ ὁποῖος σφράγισε μέ τήν καθηγουμενία του τήν μακρά σχέση τῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου μέ τό ἡσυχαστικό «κίνημα», ἡ ὁποῖα σχέση, ξεκινώντας ἀπό τόν εἰς τά ὅριά της μονάσαντα καί διαλάμψαντα Ὅσιο Νικηφόρο τόν Μονάζοντα, περνᾶ στούς ὑποτακτικούς του-διαδόχους καί θαυμαστές τῆς διδασκαλίας του- Ὁσίους ἐσφιγμενίτες: Δαμιανό τόν Μυροβλήτη, Ἀθανάσιο Πατριάρχη Κωνστανινουπόλεως, Θεόληπτο Μητροπολίτη Φιλαδελφείας καί φθάνει ἔως τόν Ὅσιο Παΐσιο τόν ἁγιορείτη, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τό μοναχικό σχῆμα στήν Μονή καί διέμεινε σέ αὐτήν γιά τρία χρόνια καί πλέον.

Ἡ χάρις καί οἱ πρεσβείες του ἑορτασθέντος Ἁγίου νά εἶναι μέ ὅλους μας.

Δείτε φωτογραφίες από τον εσπερινό και την πανηγυρική θεία λειτουργία του αγίου Γρηγορίου Παλαμά στη μονή Εσφιγμένου
2017, Εσπερινός και Πανήγυρις Παλαμά