28.1.17

Ανακοίνωση Μονής Εσφιγμένου 28.1.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 28.1.2017

Χθές τό Μικτό Ὁρκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης μετά ἀπό ἐξαντλητική διαδικασία κατεδίκασε τόν ἡγέτη τῆς καταλήψεως τῆς Μονῆς μας σέ κάθειρξη εἴκοσι ἐτῶν ὡς ἠθικό αὐτουργό τῶν πράξεων βίας πού διεδραματίσθησαν τόν Ἰούλιο τοῦ 2013 κατά τήν προσπάθεια ἐκτελέσεως ἀσφαλιστικῶν μέτρων στό Κονάκι μας τῶν Καρυῶν. Στην ἴδια ποινή κατεδίκασε καί τόν φυσικό αὐτουργό τῶν πράξεων, ἐνῶ σέ κάθειρξη δέκα ἐτῶν καί τεσσάρων μηνῶν κατεδίκασε ἄλλους ἕξι ρασοφόρους ὡς συνεργούς.

Ἡ ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου, πού εἶναι ἐκτελεστή ἀμέσως γιά τούς δύο πρώτους, δίνει τό μέτρο τῆς κοινῆς λογικῆς. Ὅτι δηλαδή ἄλλο πρᾶγμα εἶναι ἡ ὁμολογία πίστεως καί ἄλλο ἡ χρήση ἐκρηκτικῶν καί ἡ τέλεση βαρυτάτων ἐγκλημάτων. Ἄλλο οἱ πνευματικές διαφωνίες καί ἄλλο ἡ ἄρνηση τῶν κανόνων τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τοῦ Κράτους.

Ἡ ἐξέλιξη αὐτή κρίνουμε ὅτι ἐπιβάλλει, ἀντί ὁποιασδήποτε ἄλλης δηλώσεως, νά ἀπευθυνθοῦμε γιά ἀκόμη μία φορά πρός τούς ἀνθρώπους πού ἐπέλεξαν νά συμμετάσχουν στήν κατάληψη τῆς Μονῆς.Τούς ἐπαναλαμβάνουμε μέ ἀγάπη τήν πρόσκληση πού εἶχε ἀπευθύνει εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἀπό τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Μονῆς τό 2005 ὁ πρῶτος ἡγούμενός μας, μακαριστός πατήρ Χρυσόστομος. Ἐλᾶτε κοντά μας μέ πνεῦμα Θεοῦ.

Ἡ ἀδελφότητα καί διοίκηση τῆς Μονῆς εἶναι πρόθυμες νά ἀγκαλιάσουν κάθε ἀδελφό πού θά προσέλθει μέ καλή προαίρεση καί νά καταβάλουν κάθε προσπάθεια γιά τήν ἀποκατάστασή του.

Μποροῦμε μέ νηφαλιότητα καί χωρίς φανατισμούς νά συμβάλουμε ὅλοι, ὥστε νά δοθεῖ ἕνα τέλος στήν χρονίζουσα ἀνώφελη καί ἀδιέξοδη κατάληψη τῶν χώρων τῆς Μονῆς.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

Καρυαί, 630 86
Ἅγιον Ὄρος
www.esphigmenou.gr
τηλ.-fax: 2377023653
e-mail:  [email protected]


Η ανακοίνωση σε μορφή PDF