2.10.16

«Επί τω ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον»Εμπιστοσύνη στον Χριστό!
 
«Επί τω ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον» (Λουκ. ε΄ 1-11)
Μπορεί να καταλάβει κανείς των ανθρώπων το μεγαλείο που κρύβει αυτή η φράση; Μπορεί να πιστέψει τι θα κερδίσει όταν την βάλει στην ζωή του;

Αυτή η φράση βγήκε από το στόμα του Πέτρου προς τον Χριστό, όταν του είπε να πάρει πάλι το πλοίο του και να ρίξει τα δίχτυα του.
Είναι γνωστός ο διάλογος του Χριστού με τον Πέτρο: «Όλη την νύχτα ψαρεύαμε και δεν πιάσαμε τίποτα, “επί τω ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον”...», δηλαδή «επειδή το λες Εσύ, θα ρίξω πάλι τα δίχτυα μου», ήταν η απάντηση του Πέτρου, δείχνοντας εμπιστοσύνη στον λόγο του Χριστού.

Πόσο διαχρονική είναι η στάση του Πέτρου και πόσο ελεγκτική για την δική μας έλλειψη εμπιστοσύνης στον ίδιο τον Χριστό μας!

Προσέξτε τα δεδομένα που υπάρχουν:
-Ο Πέτρος είναι επαγγελματίας ψαράς, ο Χριστός όχι!
-Ο Πέτρος έχει λόγω της ιδιότητός του εμπειρία, ο Χριστός όχι!
-Ο Πέτρος έχει και άμεση εμπειρία, γιατί μόλις γύρισε από το ψάρεμα χωρίς να πιάσει τίποτα, ο Χριστός όχι!

Ο Χριστός διέκρινε την λύπη της αποτυχημένης ψαριάς στο πρόσωπο του Πέτρου και του έδωσε το αντίδοτο που θα του προκαλούσε χαρά, με μοναδική προϋπόθεση την εμπιστοσύνη.

Βλέπουμε λοιπόν ότι τα δεδομένα έκλιναν προς το μέρος του Πέτρου, και ο λόγος του Χριστού ήταν αντίθετος προς την «οφθαλμοφανή» αλήθεια που γνώριζε πολύ καλά ο «έμπειρος» Πέτρος!

Ο Χριστός όμως δεν είχε την «οφθαλμοφανή» αλήθεια αλλά την Αλήθεια, χωρίς επίθετα και προσδιορισμούς. Την Μόνη αλήθεια που είναι το αντίδοτο της λύπης και της απελπισίας που έχει κυριεύσει τους ανθρώπους!

Το αποτέλεσμα της υπακοής του Πέτρου ήταν η χαρά και η ικανοποίηση, γιατί ήταν τόσο μεγάλη η ψαριά, που κινδύνευσαν να βουλιάξουν και τα δύο πλοία από το πλήθος των ιχθύων! Αν έμενε με την εμπειρία του και την «οφθαλμοφανή» αλήθεια του ο Πέτρος, θα είχε στερηθεί την χαρά που του πρόσφερε τόσο πλουσιοπάροχα ο Χριστός!

Ας δούμε κι εμείς όλοι τι στερούμεθα με το να μην εμπιστευόμαστε τον λόγο του Χριστού, εμμένοντας στην δική μας «οφθαλμοφανή» αλήθεια. Μόνοι μας εμποδίζουμε την χαρά από την ζωή μας με τον τρόπο που ζούμε και σκεφτόμαστε!

Ας εμπιστευθούμε τον Χριστό, που είναι η Αλήθεια, για να αξιωθούμε όλοι να γευθούμε ό,τι μας προσφέρει πλουσιοπάροχα Αυτός, διαλύοντας το ψεύδος που μας έχει κυριεύσει, ζώντας επιτέλους μέσα στην αλήθεια, την χαρά και το φως, αντιτάσσοντας στην δική μας «οφθαλμοφανή» αλήθεια την εμπιστοσύνη του Πέτρου... «επί τω ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον»!

+αρχ. Βαρθολομαίος
Καθηγούμενος Ι.Μ. ΕσφιγμένουΗ ευαγγελική περικοπή (Λουκ. ε΄ 1-11):
1 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,  ἑστὼς ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, 2 καὶ εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα. 3 ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν τοῦ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον· καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους. 4 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα· ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. 5 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ· ἐπιστάτα, δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ρήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον. 6 καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ· διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον αὐτῶν. 7 καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. 8 ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς γόνασιν  Ἰησοῦ λέγων· ἔξελθε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε· 9 θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ συνέλαβον, 10 ὁμοίως δὲ καὶ  Ἰάκωβον καὶ  Ἰωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ  Ἰησοῦς· μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. 11 καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ.