Γενικά για τα Κειμήλια

Από τα κειμήλια της μονής πολλά φυλάσσονται στο σκευοφυλάκιό της, που στεγάζεται μαζί με τη βιβλιοθήκη των χειρογράφων πάνω από το νάρθηκα του καθολικού· υπάρχουν εδώ σταυροί, εγκόλπια, ιερά άμφια, λειτουργικά σκεύη και άλλα αντικείμενα.Υπάρχουν χρυσοκέντητα άμφια και ασημένια σκεύη που κατασκευάσθηκαν τα περισσότερα στη Βλαχία και στη Βιέννη, με επιμέλεια του Αρχιμανδρίτου Νείλου, κουράς της Μονής κατόπιν χειροτονηθέντος Μητροπολίτου Πενταπόλεως και προεψηφισμένου Πατριάρχη Αλεξανδρείας.


Στο Σκευοφυλάκιο της Μονής υπάρχει επίσης επιτραχήλιο του Πέτρου Βοεβόδα του 1537· άλλο επίσης επιτραχήλιο εξαίρετου τέχνης προ της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης, όπου διακρίνονται οι αγιογραφικοί τύποι του Χριστού, της Θεομήτορος, του Προδρόμου, των Αποστόλων Ιωάννου του Θεολόγου, Ματθαίου, Μάρκου, Παύλου και Πέτρου, των Ιεραρχών Βασιλείου και Χρυσοστόμου, Θεοδώρου του Στρατηλάτου, Θεοδώρου του Τήρωνος, Κοσμά, Δαμιανού και του αγίου Νικολάου. Υπάρχει και άγιο Ποτήριο από αλάβαστρο φλεβώδες ύψους 0μ.28, περιβεβλημένο εντός με επίχρυσο κύπελο και άλλο επίχρυσο λαμπρό άγιο Ποτήριο που κατασκευάσθηκε στην Ρωσσία το 1858, πάνω στο οποίο διακλαδούται δέσμη από στάχυα και κλήμα αμπέλου που συμβολίζει τον άγιον Άρτο και οίνο της αγίας Κοινωνίας.Βήλον Πύλης Εικονοστασίου - Επιτραχήλιον - Επιτραχήλιον (λεπτομέρεια)

Υπάρχει επίσης Σταυρός όχι λεπτής εργασίας σκαλισμένος σε ξύλο, τοποθετημένος παλαιότερα στην αγία Τράπεζα, ο οποίοςκατασκευάσθηκε το 1662 και αφιερώθηκε στη Μονή με δαπάνες του Ιερομονάχου και Προηγουμένου Ανθίμου και της Μοναχής Σεβασμίας, επιμέλεια δε Ιωάννου Δημόλα. Η βάση του Σταυρού τούτου είναι ασημένια καθώς και τα πλαίσια των διαφόρων εικόνων, τα οποία είναι επισμαλτωμένα. Ακόμη υπάρχουν δύο άλλοι Σταυροί με διαμάντια κατασκευής των ετών 1858 και 1872, και τέταρτος μέγας ασημένιος επίχρυσος τοποθετούμενος πίσω από την αγία Τραπέζα σε επίσημες πανηγύρεις αντί του ξύλινου συνήθους Σταυρού.

Στο παλαιό ηγουμενείο υπάρχουν φορητές εικόνες, χρυσόβουλλα, μολυβδόβουλλα, σιγίλλια και άλλα έγγραφα.

Αρχιερατικός Σάκκος

Αρχιερατική Μίτρα

Επιτάφιος