24.3.20

Ευαγγελισμός

Ξαφνιάστηκε η Παρθένος στη θέα του Αρχαγγέλου.

Ξαφνιάζεται ακόμη περισσότερο με το μήνυμα που της φέρνει:
«Βοῶ σοι γηθόμενος· κλῖνον τό οὖς σου καί πρόσχες μοι, Θεοῦ καταγγέλλοντι, σύλληψιν ἄσπορον· εὗρες χάριν γάρ, ἐνώπιον Κυρίου, ἥν εὗρεν οὐδέποτε, ἄλλη τις Πάναγνε» (α' ωδή κανόνα εορτής).

Πώς να μην απορήσει και πώς να μη ξαφνιαστεί, όταν ακούει ένα τέτοιο παράδοξο μήνυμα, από τον Ουρανό.
Αδύνατον να κατανοήσει ο ανθρώπινος νους, πώς θα συλλάβει η Παρθένος στην μήτρα της χωρίς να φθαρεί η παρθενία της.
Άνερμήνευτος, όμως, και στους Αγγέλους ο τρόπος της συλλήψεως.

Καθησυχαστικός, όμως, ο λόγος του Αρχαγγέλου προς την Παρθένο Μαρία:
«Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί σέ, καί δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι» (Λουκ. α' 35). Θα σε καλύψει η χάρις του Αγίου Πνεύματος και θα ενεργήσει επάνω σου το μέγα θαύμα της συλλήψεως του Υιού του Θεού.Όλη η ανθρωπότητα μένει εκστατική εμπρός στο γεγονός του Ευαγγελισμού.
Σκιρτά η καρδιά όλων από χαρά και αγαλλίαση, βλέποντας την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο να υπερβαίνει και τους νόμους της φύσεως.

Περίμενε όλη η ανθρωπότητα αυτήν την στιγμή, να ακούσει την χαρμόσυνη είδηση της λύτρωσης του ανθρώπου από την πανδημία της αμαρτίας.

Με το χαρμόσυνο μήνυμα του Αρχαγγέλου στην Παναγία, ήρθε και η ανακούφιση στον άνθρωπο, ότι ο Θεός δεν απέστρεψε το πρόσωπό Του αλλά συνεχίζει να τον αγαπά.
Έφτασε  η στιγμή της σωτηρίας του.

Αυτήν, την έμπρακτη αγάπη του Θεού βλέποντας και σήμερα, ειδικά αυτήν την δύσκολη περίοδο που διανύει η ανθρωπότητα, ας παρακαλέσουμε με θέρμη ψυχής την Παναγία να μεσιτεύσει στον Υιό της και Θεό για όλους τους ανθρώπους.
Ας γίνει ο πόνος και η δυσκολία, που περνά ο καθένας, ο φόβος και η αμφιβολία που τυραννά την σκέψη όλων, θυμίαμα στον ουρανό.

Ας δεχθεί ο καλός Θεός τις προσευχές όλων και να μας αξιώσει να ακούσωμε το χαρμόσυνο μήνυμα της θεραπείας από τον θανατηφόρο ιό που έχει εξαπλωθεί σαν πανδημία και βασανίζει όλη την ανθρωπότητα.

Η αγάπη της Παναγίας για τον άνθρωπο, είναι η βεβαιότητα και η ασφάλειά μας, ότι μεσιτεύει συνεχώς για την σωτηρία μας.

Η Υπέρμαχος Στρατηγός πάντα έστεκε και στέκει επάνω στον άνθρωπο και τον προστατεύει σε κάθε δοκιμασία του.

Ευχή όλων σήμερα, που μαζί με την εορτή του Ευαγγελισμού είναι και η εθνική επέτειος της επανάστασης του 1821, να απελευθερωθούμε όλοι από κάθε πειρασμό.

Χρόνια πολλά και ευλογημένα!

+αρχ. Βαρθολομαίος
Καθηγούμενος της Ι. Μονής του Εσφιγμένου