19.8.19

Το θέλημα του Θεού, η Παναγία

«Ιδού η δούλη Κυρίου» ακούστηκε από τα αγιασμένα χείλη της Παρθένου, καθώς έσκυβε το κεφάλι της εμπρός στο θέλημα του Θεού.

Το θέλημα του Θεού είναι η σωτηρία του ανθρώπου και η Παναγία ήταν η προεκλεγμένη να γίνει το δοχείο της χάριτος, μέσω της οποίας να διοχετευθεί η χάρη του Θεού στον άνθρωπο, με την γέννηση του Χριστού.

Το θέλημα του Θεού ήταν και θέλημα δικό της. Η σωτηρία του ανθρώπου, ήταν το θέλημά της, γιατί έγινε και μάνα των ανθρώπων. Ως μάνα, έχει αποκλειστικό σκοπό την σωτηρία των παιδιών της.


Η Παναγία είναι το θέλημα του Θεού. Ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να έχει την Ουράνια Μητέρα ως προστάτη και βοηθό στον καθημερινό του αγώνα. Ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να έχει επαφή με τον ουρανό, μέσω της Παναγίας. Ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να έχει φάρο στην ζωή του, την Παναγία, που θα φωτίζει τα σκοτάδια του.

Ο Θεός θέλει να σωθεί ο άνθρωπος. Αυτό είναι το θέλημά Του και η Παναγία, υπακούοντας στο θέλημα του Θεού, τρέχει συνεχώς, γονατίζει, παρακαλεί, μεσιτεύει, παρηγορεί, με μοναδικό σκοπό την εκπλήρωση του θελήματος του Θεού.

Η αγάπη του Θεού είναι δεδομένη. Η μεσιτεία της Παναγιάς είναι σανίδα σωτηρίας. Όλα για τον άνθρωπο! Η σωτηρία του ανθρώπου είναι βέβαιη, φθάνει να το θέλει και να προσπαθεί γι' αυτό ο ίδιος ο άνθρωπος.

Πρέπει, λοιπόν, να καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια ο άνθρωπος για να χάσει τον παράδεισο. Όλα ελεύθερα και ανοιχτά του τα έχει αφήσει ο Θεός και τον περιμένει να περάσει μέσα. Η επιλογή είναι αποκλειστικά δική του. Το μόνο που του ζητά είναι να σκύψει το κεφάλι με πίστη στο θέλημά Του, χρησιμοποιώντας τον λόγο της Παναγίας μητέρας του, «ιδού ο δούλος Κυρίου!»

+αρχ Βαρθολομαίος
Καθηγούμενος Ι. Μονής του Εσφιγμένου