19.5.19

Άνθρωπον ουκ έχω


Ο παράλυτος του Ευαγγελίου παραδειγματίζει και μπορεί να διδάξει τον σύγχρονο άνθρωπο.

«Άνθρωπον ουκ έχω», φώναζε ο παράλυτος, δείχνοντας την μοναξιά του, αντιμετωπίζοντας υπομονετικά την ασθένειά του.

«Άνθρωπον ουκ έχω», φωνάζει και ο σημερινός άνθρωπος, φανερώνοντας την μοναξιά του και την αδυναμία του να θεραπευθεί.

«Άνθρωπον ουκ έχω», φώναζε ο παράλυτος, για να τον βοηθήσει κάποιος να σηκωθεί και να μπει μέσα στην κολυμβήθρα για να λάβει την θεραπεία του.

«Άνθρωπον ουκ έχω», φωνάζει ο σημερινός άνθρωπος, χωρίς να έχει διάθεση θεραπείας.
Υπομονή ο παράλυτος, απελπισία ο σημερινός άνθρωπος.

Η υπομονή ανταμείφθηκε με την παρουσία του Χριστού, ο Οποίος του χάρισε την ίαση.
Αυτήν την υπομονή που μας δείχνει σήμερα ο παράλυτος, είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος να ιαθεί από την πνευματική του παραλυσία.

Η υπομονή δείχνει πίστη και ελπίδα, και επιβραβεύεται από τον Ίδιο τον Χριστό,  ο Οποίος θα μας φωνάξει: «ίδε υγιής γέγονας, μηκέτι αμάρτανε. Άρον σου τον κράββατον και περιπάτει».

+αρχ. Βαρθολομαίος
Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Εσφιγμένου