20.5.18

Οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας

Το σκοτάδι, όταν πέφτει, μαυρίζει τα πάντα και τα καλύπτει.
Στερεί το φως, που είναι πηγή ζωής, με συνέπεια να νεκρώνει τα πάντα.

Παρά το σκοτάδι, όμως, ο Ήλιος υπάρχει, δεν έχει εξαφανιστεί. Αν δεν υπήρχε θα είχαν παγώσει όλα.

Τα άστρα του ουρανού μεταφέρουν το φως του Ηλίου και διαλύουν το απόλυτο σκοτάδι.

Η αμαρτία είναι πηγή του σκότους, που βυθίζει στο σκοτάδι την ζωή των ανθρώπων.
Παρά το σκοτάδι, όμως, της αμαρτίας, η παρουσία του Θεού είναι αυτή που θερμαίνει και παρηγορεί.

Οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας είναι σαν τα αστέρια του ουρανού, που φωτίζουν την ζωή μας, διαλύοντας το σκοτάδι της αμαρτίας, που μας έχει κυριεύσει.


Έχουν την χάρη και τη φώτιση του Θεού, μεταφέροντας αυτό το φως σε κάθε άνθρωπο, με την ζωή και την διδασκαλία τους.

Γίνονται φάροι φωτεινοί, για να μας οδηγούν σίγουρα μέσα στην φουρτούνα της ζωής μας.
Γίνονται βάσεις της πίστεως, θεμέλια σταθερά.
Γίνονται Πατέρες στοργικοί, που μας καθοδηγούν στην σωτηρία.
Η παρουσία τους είναι παρουσία του Θεού. Είναι ευλογία για την ζωή μας.

Ας μεσιτεύουν στον Τριαδικό Θεό να μας χαριτώνει και να φωτίζει το σκότος της ψυχής μας, ώστε να αξιωθούμε της ουρανίου Βασιλείας Του.

+Αρχ. Βαρθολομαίος
Καθηγούμενος Ι. Μ. Εσφιγμένου