22.11.17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 22.11.2017

Πληροφορούμεθα τίς τελευταίες ἡμέρες γιά διάφορες ἀναρτήσεις, παρουσιάσεις, και ἐκκλήσεις ανθρώπων πού ἰσχυρίζονται πῶς ἐκπροσωποῦν τήν Μονή μας.

Ἐνημερώνουμε κάθε καλόπιστο πῶς αὐτές δέν προέρχονται ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἐσφιγμένου καί δέν έχουν καμία σχέση μέ τό Ἅγιον Ὄρος. Πρόκειται γιά κινήσεις πού γίνονται ἀπό τούς καταληψίες τοῦ ἱστορικού κτηρίου τῆς Μονής.
Τή μία φορά μιλοῦν γιά τήν πατροπαράδοτη συλλογή ἐλαιοκάρπου, τήν ἄλλη διαφημίζουν εἴδη ζαχαροπλαστικῆς (!), πού παρασκευάζουν καί διαθέτουν στήν ἀγορά (!), ἐνώ ἀπό ἐχθές καλοῦν τόν πιστό κόσμο σέ συλλογή φαρμάκων γιά ἀναξιοπαθοῦντες γέροντες, δείχνοντας και σχετικές φωτογραφίες. Πρόκειται γιά ἐπικοινωνιακή πολιτική και εκστρατεία δημιουργίας γιά μία ἀκόμη φορά ἐντυπώσεων. Οἱ ἴδιοι ἔκλεψαν τόν ἐλαιόκαρπο καί τά σταφύλια ἀπό τά κτήματα τῆς Ιεράς Μονῆς Εσφιγμένου. Τά ἔκλεψαν μάλιστα μέ τήν παρουσία καί καθοδήγηση τοῦ ἐπικεφαλῆς τους, τοῦ ἀνθρώπου πού ἑτοιμάζεται νά δικαστεῖ σύντομα σέ δεύτερο βαθμό γιά τά κακουργήματα πού τοῦ ἐξασφάλισαν τήν γνωστή ποινή τῶν εἴκοσι ἐτῶν καθείρξεως καί τοῦ ὁποίου τό ὄνομα καί ἡ προσωπική διεύθυνση ἐκτός Ἁγίου Ὄρους εὐρισκόμενη (!) δηλώνεται ὡς διεύθυνση ἀποστολῆς τῆς αἰτούμενης βοήθειας.

Οἱ ἐκθέσεις καί οἱ ἐκκλήσεις πιθανόν νά ἐγγίζουν τό θυμικό κάποιων ἁπλῶν ἀνθρώπων. Δέν θά τούς βοηθήσουν ὅμως γιά πολύ. Τό θέαμα τῶν κατάκοιτων γερόντων ἰδίως, εἶναι πιά πολυφορεμένο. Οἱ συγκεκριμένοι ἄνθρωποι εἶναι ὑπέργηροι καλόγηροι ἀσφαλισμένοι στόν ΟΓΑ, πού τούς συνέλεξαν ἀπό διάφορα μέρη τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιά νά τούς δείχνουν σέ πρώτη εὐκαιρία, δηλαδή γιά νά ἐκμεταλλευθοῦν τήν ὕπαρξή τους, ὅπως τούς τόνισε ἐπισταμένως καί ἁρμόδιος εἰσαγγελέας, πού ἐπισκέφθηκε πρό ἐτῶν τήν Μονή, ζητώντας τήν ἀποχώρησή τους. Θυμίζουμε ὅτι γιά τούς ἀνθρώπους αὐτούς ἀπό τήν πρώτη στιγμή, τόσο ἑμεῖς, ὅσο καί ὅλες οἱ ἁρμόδιες ἀρχές τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἔχουμε δηλώσει τήν ἐτοιμότητα νά τούς περιθάλψουμε καί νά τούς φροντίσουμε.

Ὅσο γιά τά φάρμακα εἶναι γνωστό σέ ὅλους, ὅτι ἡ ομάδα τῶν καταληψιῶν τροφοδοτεῖται μέ τά πάσης φύσεως ἀναγκαῖα πράγματα διαρκῶς. Οἱ ἀσχολούμενοι μέ τήν ὑπόθεση θυμοῦνται τίς τηλεοπτικές εἰκόνες μέ τούς καταληψίες νά παρασκευάζουν γλυκίσματα καί νά μεταφέρουν ποσότητες ἐφοδίων. Ὅπως καταλαβαίνει ὁ καθένας, εἶναι ἀστείο νά προμηθεύεσαι τεράστιες ποσότητες καυσίμων, ζάχαρης, ξηρῶν καρπῶν κ.λ.π. καί νά ἰσχυρίζεσαι ὅτι δέν μπορείς νά προμηθευτεῖς ἀπαραίτητα φάρμακα. Ἐκτός βέβαια ἄν εἶναι διαφορετικές οἱ προτεραιότητές τους ἀπό αὐτές πού θά εἶχε κάποιος λογικά σκεπτόμενος ἄνθρωπος.

Ἡ Ἱερά Μονή Ἐσφιγμένου εἶναι δυστυχῶς ὑποχρεωμένη νά δημοσιεύσει αὐτή τήν ἀνακοίνωση μέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά βοηθήσει τούς ἐνδιαφερομένους ἀνθρώπους καλῆς προαιρέσεως ἀπέναντι στήν παραπληροφόρηση καί τήν ἐπαναλαμβανόμενη προπαγάνδα.  Ταπεινῶς θεωροῦμε πῶς κάθε καλόπιστος, πρός ἀτομική του διασφάλιση, ἐρχόμενος σέ ἐπαφή μέ αὐτόκλητους δῆθεν «Ἐσφιγμενίτες μοναχούς» ὀφείλει νά ἐρευνᾶ ἁρμοδίως καί νά διαπιστώνει ἐάν αὐτοί ὄντως εἶναι κανονικοί Ἁγιορείτες. Ἡ νομίμως ἐκπροσωπούμενη ἐσφιγμενιτική ἐδελφότητα, τέλος, δηλώνει ὅτι δέν φέρει εὐθύνη γιά ὁποιεσδήποτε ἐνδέχεται νά προκύψουν ζημίες ἀπό σχέσεις ἤ συναλλαγές με τούς καταληψίες τῶν κτηρίων τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς.

Εὐχόμεθα κάθε εὐλογία Θεοῦ σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους πού ἀγωνίζονται καί μοχθοῦν γιά τήν καθημερινότητά τους στίς δύσκολες περιστάσεις πού ζοῦμε.

Ἡ Κυρία Θεοτόκος ἄς σκέπει ὅλους μας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ