29/02/2016

Υπαπαντή 2016 με τους Αγιοπαυλίτες

Εορτή Υπαπαντής
2 Φεβρ. 2016
Πανηγυρική θεία λειτουργία έγινε στο αγιοπαυλίτικο κελλί της Υπαπαντής των Καρυών (Ιωασαφαίοι, π. Απόστολος) με τη συμμετοχή του γέροντος Βαρθολομαίου και Εσφιγμενιτών μοναχών.

[Στην είσοδο του καρεώτικου κελλίου Υπαπαντής]
[Παλαιότερες εναέριες απόψεις των Καρυών]
Ἀπολυτίκιον  
Χαῖρε Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε, ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἠμῶν, φωτίζων τοὺς ἐν σκότει. Εὐφραίνου καὶ σὺ Πρεσβῦτα δίκαιε, δεξάμενος ἐν ἀγκάλαις τὸν ἐλευθερωτὴν τῶν ψυχῶν ἠμῶν, χαριζόμενον ἠμὶν καὶ τὴν Ἀνάστασιν.

Μεγαλυνάριον
Σήμερον ἡ Πάναγνος Μαριάμ, τῷ Ναῷ προσάγει, ὥσπερ βρέφος τὸν Ποιητήν, ὃν ἐν ταῖς ἀγκάλαις, ὁ Πρέσβυς δεδεγμένος, Θεὸν αὐτὸν κηρύττει, κἂν σάρκα εἴληφε.

Το απόγευμα ανήμερα της εορτής έγινε το κτητορικό μνημόσυνο στο καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου, από όπου οι παρακάτω φωτογραφίες.
[Στο καθολικό της Ι.Μ. Αγίου Παύλου]