11.1.11

Χριστούγεννα 2010 στη Μονή Εσφιγμένου


Ὁ Μητροπολίτης Τριπόλεως τῆς Λιβύης κ. Θεοφύλακτος λειτουργεῖ στό Ἀντιπροσωπεῖο μας τήν Κυριακή μετά τά Χριστούγεννα.Ὁ Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος, ὁ πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ. Παῦλος μέ τόν Καθηγούμενό τῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου Αρχ. κ.Χρυσόστομο στό Ἀντιπροσωπεῖο τῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου. Ἤρθαν νά εὐχηθοῦν χρόνια πολλά τή μέρα τῶν Χριστουγέννων.

Ὁ Μητροπολίτης Τριπόλεως τῆς Λιβύης κ. Θεοφύλακτος λειτουργεῖ στό Ἀντιπροσωπεῖο τῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου τήν Κυραική μετά τά Χριστούγεννα.


Καρεώτες πατέρες μέ τήν Ἱερά Ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Ὄρους μετά τόν Ἐσπερινό τό ἐσπέρας τῶν Χριστουγέννων.


Ὁ Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος μέ τή συνοδία του.


Ὁ Μητροπολίτης Τριπόλεως τῆς Λιβύης κ. Θεοφύλακτος λειτουργεῖ στό Ἀντιπροσωπεῖο μας τήν Κυραική μετά τά Χριστούγεννα.


Λειτουργεία στό Ἀντιπροσωπεῖο μας τήν Κυραική μετά τά Χριστούγεννα.