25.11.05

Ανθελληνικό άρθρο της τουρκικής εφημερίδας Hürriyet

Άρθρο της τουρκικής εφημερίδας HURRIYET σχετικά με τα επεισόδια που προκλήθηκαν εξ' αφορμής του πλησιάσματος του Πατριάρχη Βαρθολομαίου με το Βατικανό. Οι ορθόδοξοι παπάδες που εναντιώθηκαν, αποφασίστηκε να διωχθούν από τα μοναστήρια και γι' αυτό έγινε καυγάς με μαχαίρια και λοστούς.


Μετάφραση άρθρου τουρκικής εφημερίδας HURRIYET (25.11.2005)

Εξ αφορμής του πλησιάσματος του Πατριάρχη Βαρθολομαίου με το Βατικανό οι ορθόδοξοι παπάδες που εναντιώθηκαν, αποφασίστηκε να διωχθούν από τα μοναστήρια γι’αυτό έγινε καυγάς με μαχαίρια και λοστούς. Ο πατριάρχης απείλησε τους Εσφιγμενίτες.
Το Άγιον Όρος βρίσκεται στην Ελλάδα καί είναι η περιοχή των Μοναστηριών.
Ο Πατριαρχης Φαναρίου Βαρθολομαίος έχει την εποπτεία. Οι μοναχοί της Εσφιγμένου επαναστάτησαν, είναι κληρικοί. Οι εκπρόσωποι ήρθαν στα χέρια με λοστούς και καυγάδισαν μέσα στους δρόμους ( σε ανοιχτό χώρο). Στο Άγιον Όρος που δεν επιτρέπεται να μπουν γυναίκες και θηλυκά ζώα έγινε ο καυγάς διότι η ορθόδοξη εκκλησία ακολουθεί την πολιτική να πλησιάσει το Βατικανό. Σ’ αυτό τό μοναστήρι αναπτύσσεται μιά αντίθεση, και για αυτό ξεκίνησε η φασαρία, πήραν στά χέρια λοστούς καί μπαλτάδες καί μπήκαν στά γραφεία των επαναστατατών, σπάσαν τίς πόρτες. Παρενέβη η αστυνομία καί μόνο από τύχη δέν τραυματίστηκε κάποιος. Ο Ρωμιός πατριάρχης Φαναρίου Βαρθολομαίος ανακοίνωσε στους επαναστάτες, πού είναι περίπου εκατό, τήν απόφαση να φύγουν αλλά σ΄ αυτή τήν εκτέλεση καί στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας οι επαναστάτες αρνήθηκαν και αποφάσισαν να δράσουν ώστε να συνεχιστεί η αντίσταση. Ο πατήρ ΝΕΟΦΥΤΟΣ είπε ότι σκληρές δυνάμεις θέλουν με βία να διώξουν τούς μοναχούς καί τό μοναστήρι είναι υπό πολιορκία, ότι έχουν τελειώσει τά τρόφιμα, τά φάρμακα, καί θέλουν νά τούς δοθούν. Τούς έκοψαν τό σταθερό τηλέφωνο καί λειτουργούν μόνο κινητά. Βρίσκονται υπό συνθήκες πολιορκίας καί ζορίζονται γιά τρόφιμα –φάρμακα. Τό Εσφιγμένου είναι 600 χλμ βόρεια των Αθηνών στο Άγιον Όρος με είκοσι μοναστήρια.

ΤΡΑNSLATION FROM THE TURKISH NEWSPAPER  HURRIYET  (25.11.2005)

From reason of getting closer Patriarch Bartholomew with Vatican, the orthodoxe priests that opposed, it was decided they are turned away from the monasteries so it they had fight  with knives  and jemmies. The patriarch threatened the Esfigmenites.
Mount Athos is found in Greece and is the region of Monasteries.
The Patriarch of Fener Bartholomew has the monitoring. The monks of Esfjgmenou that they revoluted, are clergymen. The representatives came in the hands with jemmies and had fight  in the streets (in open space). The fight was in Mount Athos that is not allowed enter women and female animals because orthodoxe church follows the policy it approaches Vatican. In this monastery is developed a opposition, and for this began the trouble, they took in hands jemmies and cleavers and entered in theoficces of rebels, and broke the doors. Intervened the police and only from chance was not wounded somebody. The rum  patriarch of Fener Bartholomew announced in the rebels, where it is roughly hundred, the decision for them to leave but in this implementation and in the decision of Council of Territory the rebels denied and they decided they act so that is continued the resistance. The father  NEOFYTOS  said that hard forces want them get out with violence and monastery is under siege, that the foods has finished, the medicines, and they want to be given to them. They cut the constant telephone and function only mobile.  They are under conditions of siege and have problem for foods  –medicines. The Esfjgmenou is 600 km northern of Athens in Mount Athos with twenty monasteries.