Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας Κωνστάντιος


Το Μάιο του 1821 όταν ο Εμμανουήλ Παπάς κήρυξε την Επανάσταση στο Άγιον Όρος και ανακηρύχθηκε αρχηγός της στην Ανατολική Μακεδονία, ο Μητροπολίτης Μαρωνείας Κωνστάντιος, ως άλλος Παλαιών Πατρών Γερμανός, ακολουθούμενος από αρκετούς Θράκες πολεμιστές, τέλεσε στη Μονήν του Εσφιγμένου την πανηγυρική λειτουργία και ευλόγησε τα όπλα των επαναστατών.

Διονυσίου Α. Κοκκίνου, Η Ελληνική Επανάστασις, Αθήναι 1957, τόμ. Β' σελ. 397—400.